കേരളം ഭരിക്കുന്നത്‌ ജാതിവ്യവസ്ഥയുടെ പീഢനങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങിയവരുമാണ്.

ഭരണത്തിന്‌ നേതൃത്വം നൽകുന്ന സി പി ഐ എം ന്റെ പന്ത്രണ്ട്‌ മന്ത്രിമാരിൽ പത്തുപേർ അവർണരോ മതന്യൂനപക്ഷമോ ആണ്‌. കേരളം ഭരിക്കുന്നത്‌ ക്രൂരമായ ജാതിവ്യവസ്ഥയുടെ പീഢനങ്ങൾ ഏറ്റുവാങ്ങിയ ചരിത്രാനുഭവങ്ങൾ ഉള്ളവർ കൂടിയാണെന്ന്.

Advertisements

കെ മുരളീധരനിലൂടെ ഉമ്മന്‍ ചാണ്ടിയുടെ ഒളിപ്പോര്

കേരളത്തിൽ രണ്ടേ രണ്ടു രാഷ്ട്രീയ ചാണക്യന്മാരെ ഉണ്ടായിട്ടുള്ളൂ എന്നാണ് പൊതു ധാരണ.